Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na XII edycję studiów (2020/2021) została zakończona. Do Słuchaczy zostały już wysłane dane do logowania w aplikacji MS Teams umożliwiające udział w wykładach.


Zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze tegorocznej edycji studiów (2020/2021) będą się odbywały w trybie zdalnym (w formie wykładów online)

Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat planu zajęć i terminu zjazdów XII edycji Studiów zostaną wkrótce zamieszczone.
"Plan zajęć", "Planowane terminy zjazdów"


Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.


Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z administracją i finansami publicznymi.

Informacje o wykładowcach.