Terminy zjazdów

Terminy zjazdów na Studiach Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie


Planowany czas trwania zajęć dydaktycznych na Studiach Podyplomowych - edycja XII - 2020/2021

Semestr I: 21 listopada 2020 r. - 7 lutego 2021 r.
Semestr II: 20 lutego 2021 r. - 23 maja 2020 r.

Planowane terminy zjazdów - edycja XII - 2020/2021

Semestr I
Zjazd I - 21-22 listopada 2020 r.
Zjazd II - 5-6 grudnia 2020 r.
Zjazd III - 9-10 stycznia 2021 r.
Zjazd IV - 23-24 stycznia 2021 r.
Zjazd V - 6-7 lutego 2021 r.

Semestr II
Zjazd VI - 20-21 lutego 2021 r.
Zjazd VII 6-7 marca 2021 r.
Zjazd VIII 20-21 marca 2021 r.
Zjazd IX 10-11 kwietnia 2021 r.
Zjazd X 24-25 kwietnia 2021 r.
Zjazd XI (egzamin) 22 maja 2021 r.
Uwaga! Zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze tegorocznej edycji studiów (2020/2021) będą się odbywały w trybie zdalnym (w formie wykładów online). Decyzja o trybie realizacji zajeć w drugim semestrze będzie podjęta do końca roku kalendarzowego w oparciu o wytyczne władz Uczelni w tym zakresie.